Untitled Document

Otomatik Pompa Kontrolü

Havuz pompaları, elektriksel olarak ve sensörler kullanılıp, HIDRON' a entegre edilir. Böylece gerekli durumlarda kontrollü olarak pompaların düzgün çalıştırılmaları sağlanır.

  • Eşyaşlandırmalı çalıştırma
  • Pompa çalışma zamanlarının ayarlanması
  • Tehlikeli ve acil durumlarda otomatik müdahale ve operatörü bilgilendirme
  • Geçmişe yönelik kayıt tutma (raporlama)